Logo
Mijn Winkelmandje   0

Disclaimer

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

  1. ROEFIE: de gebruiker van deze disclaimer: ROEFIE gevestigd aan de Tramsingel 6 te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69749183;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. website: de website www.roefie.nl of de website www.roefie.com.

Artikel 2. Inhoud

2.1. ROEFIE behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

2.3. Het aanbod in de webshop op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken.

2.4.  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ROEFIE niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij ROEFIE of bij zijn licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van ROEFIE of van zijn licentiegever te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ROEFIE (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.

3.2. Afdrukken van pagina’s van de website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. ROEFIE garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ROEFIE wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat ROEFIE links van zijn website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van ROEFIE te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat ROEFIE geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van ROEFIE en ROEFIE verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door ROEFIE in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.