Logo
Mijn Winkelmandje   0

Retourneren

1. De klant kan een beroep doen op zijn herroepingsrecht. Dit betekent dat de klant binnen 14 dagen nadat hij de gehele bestelling van ROEFIE heeft ontvangen de overeenkomst (deels) kan ontbinden. Dit is de zogenaamde “herroepingsperiode”.

2. Gedurende de herroepingsperiode zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken en uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

3. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan ROEFIE kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden. De klant is niet verplicht dit Modelformulier voor herroepingsrecht te gebruiken.

4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar ROEFIE terug te sturen, mits onbeschadigd, onveranderd en schoon, dus zonder dierenharen en vlekken.

5. De klant kan ook, zonder eerst ROEFIE ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode naar ROEFIE terugsturen. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

6. Indien de klant op elektronische wijze, bijvoorbeeld via de website of via de e-mail, aan ROEFIE kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt ROEFIE na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.

7. Is het geretourneerde product beschadigd, bevat het geretourneerde product gebruikssporen of is het geretourneerde product niet schoon, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat ROEFIE overeenkomstig punt 10 van deze Return policy aan de klant terugbetaalt.

8. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van ROEFIE. Bij de levering van het product zit een retouretiket of de klant kan binnen de herroepingsperiode een retouretiket bij ROEFIE aanvragen. In een dergelijk geval wordt via de e-mail een retouretiket naar de klant gestuurd.

9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De bewijslast dat het product (tijdig) is teruggestuurd ligt bij de klant. ROEFIE raadt de klant aan het verzendbewijs van de retourzending goed te bewaren.

10. ROEFIE zal bij een ontbinding zoals omschreven in deze Return policy binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en ROEFIE het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd. Voor de terugbetaling worden geen kosten aan de klant in rekening gebracht.

11. Voor het doen van een beroep op het herroepingsrecht of voor vragen over de Return policy van ROEFIE kan de klant contact opnemen met de klantenservice van ROEFIE. De klantenservice van ROEFIE is op de volgende wijzen bereikbaar

  • Via het e-mailadres: info@roefie.nl
  • Via het telefoonnummer: + 31 76 820 02 57 (op werkdagen van 9:00 t/m 18:00 uur)
  • Via het contactformulier op de website